Kapa topparna med personal från Arctisol
När tiderna är tuffa och konjunkturen låg kan det vara en trygghet för många företag att inte behöva nyanställa för att klara verksamhetstoppar. Inom plåt, isolering och ventilation är Arctisol AB en pålitlig samarbetspartner, både för uthyrning av personal och total entreprenader.
Arctisol bildades av Jan Saine 2005. Från början valde Jan att bedriva sin verksamhet som enskild firma, men alltmedan företaget växte närmade sig tanken att ombilda till aktiebolag. Så skedde och i slutet av 2006 var Arctisol AB ett faktum. Företaget baserar sin verksamhet på uthyrning av personal inom plåt, ventilation och isolering och jobbar framför allt åt industrin.
– Vår personal jobbar med stora byggnader såsom oljeraffinaderier och fabriker. Förutom uthyrningen tar vi även egna uppdrag, berättar Jan som själv har arbetat inom branschen i 15 års tid och skaffat sig ovärderliga erfarenheter och kontakter.

Arctisol AB har hela Skandinavien som arbetsplats. Tack vare sitt täta samarbete med revisions- och rådgivningsföretaget BDO Nordic AB, som har avdelningar i alla nordiska länder, löser man snabbt och enkelt frågor om skatter och regler som gäller i våra grannländer.
– Det är ett samarbete som ger våra kunder en ökad trygghet och som gör att vi har mycket goda förutsättningar att arbeta utanför Sveriges gränser, säger Jan.
Arctisol AB har bland annat utfört arbeten i Norge och Finland men även i länder som Tyskland och Uruguay. Har man ett företag som är verksamt i utlandet och behöver personal är det bara att kontakta Jan och hans kollegor.

Trots kristider märker Jan att efterfrågan på företagets tjänster står sig bra.
– Det är få företag som vågar nyanställa just nu och som istället väljer att hyra arbetskraft när det behövs, så länge det behövs. På så sätt minskar våra kunder riskerna för att arbetskostnaderna skjuter i höjden när topparna går ned.
Med gemensamma krafter tror dock Jan att förutsättningarna för att lösa rådande kris är goda.
– Aldrig tidigare har så många länder samarbetat som man gör just nu för att lösa situationen så jag tror verkligen på bättre tider.


Arctisol AB

Bransch:
Isolering

Telefon: 070-7795998
Fax: 08-7227680


Email:
jan.saine@arctisol.se

Hemsida:
www.arctisol.se

Adress:
Arctisol AB
Paviljongvägen 5
13240 Saltsjö-Boo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN